Thanh toán

Ảnh SP Đơn giá SL Thành tiền Thao Tác
  • Tạm tính: 0đ
  • Vận chuyển: Miễn phí
  • Cần thanh toán: 0đ

Mã giảm giá / Quà tặng

Phương thức thanh toán
Thông tin người nhận

Select DistrictID,NameDistrict From Province_district Where ProvinceID=0

* Ngân hàng : MB Bank 
* Tên Chủ TK: Trái đất này là của chúng mình
* Số tài khoản: 1900 một tông một dép
* Số Điện Thoại: 0987654321
 -------------------------------------------------------------------------
Nội dung chuyển khoản Quý khách vui lòng ghi rõ:
Họ Tên người chuyển - Số điện thoại mua hàng
Xin cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm của XHiTech

Thanh Toán

Tạm tính : 0đ
Vận chuyển : Miễn phí
Tổng tiền : 0đ

Thông tin khách hàng

Select DistrictID,NameDistrict From Province_district Where ProvinceID=0

Phương thức thanh toán

* Ngân hàng : MB Bank 
* Tên Chủ TK: Trái đất này là của chúng mình
* Số tài khoản: 1900 một tông một dép
* Số Điện Thoại: 0987654321
 -------------------------------------------------------------------------
Nội dung chuyển khoản Quý khách vui lòng ghi rõ:
Họ Tên người chuyển - Số điện thoại mua hàng
Xin cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm của XHiTech

SĐT: 0988951669

Zalo

Địa chỉ

Liên hệ