Loading...

Cách cài đặt thiết lập một số thiết bị Google Home

Thiết bị Google Home, linh hồn của AI XHiTech Smart Home, là những thiết bị được cung cấp bởi Google đến người dùng đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất khắt khe, trải nghiệm sản phẩm tuyệt vời cả về tính năng và độ hoàn thiện. Để tiện lợi trong việc tự trang bị một số sản phẩm thông minh trong hệ sinh thái Google Home, chúng tôi xin hướng dẫn chi tiết cách cài đặt các thiết bị: Google Nest Mini, Google Nest Audio, Google Nest Hub, Google Nest Hub Max.

1. Công tác chuẩn bị trước khi cài đặt

Người dùng cần chuẩn bị một số chi tiết sau để việc cài đặt được diễn ra nhanh chóng:
- Mạng Wi-Fi ổn định;
- Điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng có cài đặt app Google Home;
- Tài khoản Google (Gmail);

2. Cách cài đặt loa Google Nest Mini

Cài đặt thiết bị Google Home 1
 
Thiết lập thiết bị_Setup divice > Thiết bị mới_New divice >cùng bên trái, chọn phía trên + Nhấn
Bước 3: Truy cập ứng dụng Google Home trong điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Tiến hành tạo tài khoản cho căn nhà qua tài khoản Google, thực hiện theo trình tự thêm thiết bị:
Bước 2: Dù là thiết bị mới hay cũ cũng nên Factory reset cho sản phẩm (Xem trong mục Factory reset các thiết bị của Google)
Bước 1: Cấp nguồn cho loa Google Nest Mini.
  
Cài đặt thiết bị google Home 3
Chọn “Nhà” cần gắn thiết bị
Cài đặt thiết bị Google Home 4
Chọn thiết bị bluetooth
Cài đặt thiết bị Google Home 5
Chọn Wi-Fi tên NestMini
Cài đặt thiết bị Google Home 5
Nghe âm thanh phát ra, nhấn có
Cài đặt thiết bị Google Home 7
Chọn không đảm bảo riêng tư
Cài đặt thiết bị google home 8
Chọn phòng đặt thiết bị_Code room
Cài đặt thiết bị Google home 9
Chọn tên Wi-Fi của gia chủ
Cài đặt thiết bị Google Home 10
Chờ thiết bị kết nối Wi-Fi
Cài đặt thiết bị Google Home 11
Thiết bị đã kết nối Wi-Fi
Cài đặt thiết bị Google Home 12
Chọn Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Cài đặt thiết bị Google Home 13
Xác nhận
Cài đặt thiết bị Google Home 14
Loa đã sẵn sàng nhận lệnh

3. Cách cài đặt loa Google Nest Audio

Cài đặt thiết bị Google Nest Audio 1
Bước 1: Cấp nguồn cho loa Google Nest Audio.
Bước 2: Dù là thiết bị mới hay cũ cũng nên Factory reset cho sản phẩm (Xem trong mục Factory reset các thiết bị của Google)
Bước 3: Truy cập ứng dụng Google Home trong điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Tiến hành tạo tài khoản cho căn nhà qua tài khoản Google, thực hiện theo trình tự thêm thiết bị:
Nhấn + phía trên cùng bên trái, chọn Thiết lập thiết bị_Setup divice > Thiết bị mới_New divice >
Cài đặt thiết bị Google Nest Audio 2
Chọn “Nhà” cần gắn thiết bị
Cài đặt thiết bị Google Nest Audio 3
Nhấn Tiếp theo để kết nối thiết bị
Cài đặt thiết bị Google Nest Audio 4
Thiết bị đang kết nối vào nhà
Cài đặt thiết bị Google Nest Audio 5
Nghe âm thanh phát ra, nhấn có
Cài đặt thiết bị Google Nest Audio 5
Chọn không đảm bảo riêng tư
Cài đặt thiết bị Google Nest Audio 6
Chọn phòng đặt thiết bị
Cài đặt thiết bị Google Nest Audio 7
Chọn tên Wi-Fi của gia chủ
Cài đặt thiết bị Google Nest Audio 8
Chờ thiết bị kết nối Wi-Fi
Cài đặt thiết bị Google Nest Audio 9Thiết bị đã kết nối Wi-Fi
Cài đặt thiết bị Google Nest Audio 10
Chọn Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Cài đặt thiết bị Google Nest Audio 11
Xác nhận
Cài đặt thiết bị Google Nest Audio 12
Loa đã sẵn sàng nhận lệnh
 

4. Cách cài đặt màn hình Google Nest Hub

Cài đặt màn hình thông minh Google Nest hub 1

Bước 1: Cấp nguồn cho màn hình Google Nest Hub.
Bước 2: Dù là thiết bị mới hay cũ cũng nên Factory reset cho sản phẩm (Xem trong mục Factory reset các thiết bị của Google)

 
Cài đặt màn hình thông minh Google Nest hub 2

Bước 3: Truy cập ứng dụng Google Home trong điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Tiến hành tạo tài khoản cho căn nhà qua tài khoản Google, thực hiện theo trình tự thêm thiết bị:
Nhấn + phía trên cùng bên trái, chọn Thiết lập thiết bị_Setup divice > Thiết bị mới_New divice >

 
Cài đặt màn hình thông minh Google Nest hub 3
Chọn “Nhà” cần gắn thiết bị
Cài đặt màn hình thông minh Google Nest hub 4
Không chọn thiết lập Bluethooth
Cài đặt màn hình thông minh Google Nest hub 5
Chọn Wi-Fi tên NestHub
Cài đặt màn hình thông minh Google Nest hub 6
Đang kết nối với thiết bị
Cài đặt màn hình thông minh Google Nest hub 6
Smart phone hiện mã thiết bị
Cài đặt màn hình thông minh Google Nest hub 8
Thiết bị hiển thị mã tương đồng
Cài đặt màn hình thông minh Google Nest hub 9
Chọn không nhằm đảm bảo tính riêng tư
Cài đặt màn hình thông minh Google Nest hub 10
Chờ thiết bị kết nối Wi-Fi
Cài đặt màn hình thông minh Google Nest hub 12
Thiết bị đã kết nối Wi-Fi
Cài đặt màn hình thông minh Google Nest hub 12
Chọn Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Cài đặt màn hình thông minh Google Nest hub 13
Thiết lập trợ lý ảo
Cài đặt màn hình thông minh Google Nest hub 14
Cài đặt cá nhân hóa thiết bị
Cài đặt màn hình thông minh Google Nest hub 15
Sắp hoàn tất cài đặt
Cài đặt màn hình thông minh Google Nest hub 16
Hoàn tất cài đặt
Cài đặt màn hình thông minh Google Nest hub 17
Tour hướng dẫn sử dụng

SĐT: 0988951669

Zalo

Địa chỉ

Liên hệ