Máy hút bụi Robot điều hướng quán tính

Chi Tiết Sản Phẩm

Máy hút bụi Robot điều hướng quán tính
Để tích hợp với chân không robot điều hướng nội bộ, chúng tôi cung cấp mạng mo-dul, bảng điều khiển thiết bị và SDK ứng dụng để hiển thị bản đồ dạng lưới, nhiều chế độ làm sạch, tự động sạc lại. Điều chỉnh lực hút và các chức năng khác.
Robot hút bụi laser
Để tích hợp với chân không robot laser, chúng tôi cung cấp LinuxSDK, điều khiển thiết bị bẳng điều khiển và SDK ứng dụng để đạt được hiển thị bản đồ trước, dọn dẹp khu vực, khu vực được cài đặt, phân vùng bản đồ, quản lý nhiều bản đồ và các chức năng khác.